Besluitenlijst 20 oktober 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 oktober 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ontwerp wijzigingsplan Woningbouw Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Woningbouw Dillenburg’. Het plan ligt vanaf 22 oktober a.s. gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

2.

Voornemen tot vaststelling van een hogere grenswaarde geluid voor de locatie Dillenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het voornemen om een hogere grenswaarde qua geluid vast te stellen voor het wijzigingsplan ‘Woningbouw Dillenburg’. Het ontwerpbesluit en het wijzigingsplan liggen vanaf 22 oktober a.s. gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

3.

Vragen art. 61 Rvo J. Meijer en R. Broos (DMP) over zorgombudsman

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van de raadsleden J. Meijer en R. Broos (DMP) over de functieomschrijving van de ’zorgombudsman’.

Stukken

4.

Verlenging overeenkomsten inzameling oud papier

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de overeenkomst met Peute Papierrecycling B.V. voor de inzameling en verwerking van oud papier en karton en de overeenkomsten met de inzamelende verenigingen met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december 2016.

Stukken

5.

Beantwoording technische vragen over begroting 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de begroting 2016 vast te stellen. Deze antwoorden worden aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2016 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 12 november 2015.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 13 oktober 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 oktober 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht