Besluitenlijst 20 september 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 september 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 13 september 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 13 september 2016 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2015-2016

Behandelvoorstel

Het college heeft het ‘Jaarverslag leerplicht 2015-2016’ vastgesteld. Het jaarverslag beschrijft de door de gemeente uitgevoerde taken in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Parklaan, Vlijmen’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 32 woningen mogelijk op een voormalige schoollocatie aan de Parklaan in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 29 september aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college wil hogere geluidswaarden gaan vaststellen voor een beoogde woningbouwlocatie aan de Parklaan in Vlijmen. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Deken van Baarstraat en de Rijksweg A59. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 27 september aanstaande gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Eenmalige bijdrage aan Stichting Woonveste voor renovatie Nul-op-de-Meter

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Stichting Woonveste eenmalig een bijdrage van € 20.000 te verlenen. Stichting Woonveste ontvangt het bedrag als bijdrage in de aanloopkosten van het naar Nul-op-de-Meter renoveren van zestien woningen in 2016. Nul-op-de-Meter betekent dat een huis energieneutraal wordt gemaakt door onder andere een isolatieschil om het huis, zonnepanelen en nieuwe verwarmings- en ventilatiesystemen.

Stukken

6.

Convenant Coöperatie VGZ - Gemeenten Hart van Brabant 2016-2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Convenant Coöperatie VGZ – Gemeenten Hart van Brabant 2016-2019 te ondertekenen. Dit convenant bevat samenwerkingsafspraken om uitvoering van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning vanuit de verschillende wetten (de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)) beter op elkaar af te stemmen. Wethouder M. Mulder zal het convenant op de Hart van Brabantdag van 22 september 2016 ondertekenen.

Stukken

Uitgelicht