Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Parklaan Vlijmen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 20 september 2016”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 20 september 2016”.

Uitgelicht