Besluitenlijst 21 augustus 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 augustus 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 14 augustus 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 14 augustus 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 17 en 24 augustus 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de weekenden van 17 en 24 augustus 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Subsidie gemeentelijk monument Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorlopige bijdrage van € 993,65 toe te kennen voor restauratiewerkzaamheden aan het gemeentelijk monument Oude Schoolstraat 8 in Hedikhuizen. De aangevraagde subsidie wordt definitief toegekend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stukken

4.

Werkbudget GOL 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft een werkbudget van € 110.000,- beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van de mogelijkheden binnen het project Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL). Op 29 september a.s. wordt er een publieksdag gehouden om de inwoners van onder meer de gemeente Heusden hierover te informeren.

Stukken

5.

Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan.

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Sportlaan in Drunen vast te stellen. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 30 oktober a.s. een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

6.

Aanwijzing toezichthouders milieu

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw D.J. Stoel en de heren C. Hamers en G.J. Vissers aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving.

Stukken

7.

Beroep BUIG-budget

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten beroep in te stellen tegen de beschikkingen 2011 en 2012 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin de hoogte van het zogenaamde BUIG-budget wordt vastgesteld. Het gaat hierbij om de middelen die gemeenten krijgen voor met name de bijstandsuitkeringen. Vanwege de economische crisis zijn de kosten hiervoor behoorlijk gestegen, terwijl het rijk vasthoudt aan het afgesproken budget. Het beroep wordt ingesteld samen met Waalwijk en Loon op Zand. Waarschijnlijk doen meer gemeenten mee met deze juridische procedure.

Stukken

Uitgelicht