Besluitenlijst 21 augustus 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 augustus 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 14 augustus 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 augustus 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Vervolg burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de notitie van de stichting Hart voor Haarsteeg waarin haar initiatief om dorpshuis De Steeg vorm te geven, verder is uitgewerkt. Daarnaast stelt het college de raad voor om ermee in te stemmen dat voor dit initiatief een bedrag van € 450.000 beschikbaar wordt gesteld in de vorm van een lening. Het is dan de bedoeling dat het gebouw De Steeg door Hart voor Haarsteeg wordt aangekocht en verbouwd.

Stukken

3.

Aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan de Stationsstraat 10 en 12 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Stationsstraat 10 en 12 in Drunen te weigeren.

Stukken

4.

Vaststellen budget buitenonderhoud lokalen bewegingsonderwijs 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrag van € 139.732 aan Stichting Scala beschikbaar te stellen voor het vervangen van kozijnen en boeiboorden bij gymzaal Het Kompas in Nieuwkuijk.

Stukken

5.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over toezegging bestuurlijke reactie rekenkamerrapport Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het uitblijven van een schriftelijke reactie op diens vragen in de raadsvergadering van 8 mei jl. naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie over Het Run.

Stukken

Uitgelicht