Besluitenlijst 21 maart 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 maart 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 14 maart 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 14 maart 2017 vast.

Stukken

2.

Ontwerpomgevingsvergunning Brakenstraat, Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de bouw van een woning (bungalow) op een perceel aan de Brakenstraat 3 in Drunen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 30 maart 2017. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

Uitgelicht