Besluitenlijst 21 november 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 14 november 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 14 november 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Ontwikkeling Landgoed Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college informeert de raad over de voortgang van het project Landgoed Steenenburg en vraagt de raad om de geplande samenwerking voor de ontwikkeling daarvan, conform de voorgestelde samenwerkingsvorm en de voorgestelde kaders, te ondersteunen. Daarnaast stelt het college de raad voor om een aanvullend krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de afronding van de bestemmingsplanprocedure.

Wethouder Blankers heeft niet deel genomen aan de beraadslagingen en de besluitvorming omtrent dit agendapunt.

Stukken

3.

Aanvragen omgevingsvergunning voor kappen van twee bomen aan de Achterweg in Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van twee lindenbomen aan de Achterweg in Herpt. Deze bomen worden gecompenseerd door aanplant in de directe omgeving.

Stukken

4.

Mandaatbesluiten voor uitvoering HeusdenPas en kindpakket

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een mandaatbesluit van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers. Dit mandaatbesluit regelt dat het college besluiten kan nemen ter uitvoering van de regelingen HeusdenPas en kindpakket.

Stukken

5.

Memo stand van zaken transitie sociaal domein november 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein november 2017’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

Uitgelicht