Besluitenlijst 22 augustus 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 augustus 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 15 augustus 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 15 augustus 2017 vast.

Stukken

2.

Led-sportveldverlichting RKDVC en LTC De Hoge Heide

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor led-sportveldverlichting op de sportparken van tennisvereniging LTC De Hoge Heide in Vlijmen en voetbalvereniging RKDVC in Drunen.
Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 19 september aanstaande.

Stukken

3.

Overeenkomst exploitatie verenigingsruimte sporthal Dillenburcht

Behandelvoorstel

Het college gaat een overeenkomst aan met Stichting De Burcht (een samenwerking van SC Elshout afdeling Handbal, de Handbalvereniging Avanti en Volleybalvereniging Minerva uit Heusden) om de sport- en de horecavoorziening (verenigingsruimte) in de nieuwe sporthal Dillenburcht te Drunen te gaan huren en exploiteren

Stukken

4.

Aanvulling algemeen personeelsbudget 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor inhuur van personeel. Dit is noodzakelijk voor de voortgang van diverse reguliere werkzaamheden en projecten. Het college informeert de raadsleden met een memo over dit besluit

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid R.Heesbeen (PvdA) over vacature oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid R. Heesbeen (PvdA) over de vacature van een oproepkracht voor Die Heygrave en sporthal Dillenburcht.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor gebruik perceel achter Plein 11-13 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft een besluit genomen over de bezwaren die werden ingediend tegen een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik, voor een periode van tien jaar, van een strook grond voor expeditiedoeleinden achter Plein 11 en 13 in Vlijmen. Aan de vergunning zijn twee voorwaarden toegevoegd. De laad- en losactiviteiten mogen alleen tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden en het gebruik is toegestaan voor maximaal twee voertuigen/leveringen per dag.

Stukken

7.

Regeling Beheer en Toezicht BRP 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Regeling Beheer en Toezicht BRP 2017’ vastgesteld. Deze regeling gaat over de omgang door de gemeente met persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisregistratie.

Stukken

Uitgelicht