Besluitenlijst 22 januari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 januari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 15 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 januari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 18 tm 27 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 18 tot en met 27 januari 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Huurovereenkomst en erfafscheiding Grotestraat 8 Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een huurovereenkomst af te sluiten voor een perceel grond van 650 m2 aan de Grotestraat 8 in Heesbeen.

Stukken

4.

Verkoop perceel grond aan Gr Albrechtstraat Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot verkoop van een perceel grond aan de Gr. Albrechtstraat in Elshout voor de bouw van aaneengeschakelde woningen voor een bedrag van € 464.715,00 exclusief Btw. Tankens Projectontwikkeling in Andel bouwt de woningen. De verkoopprijs van de 7 tussenwoningen bedraagt maximaal € 182.000,00 v.o.n.. De verkoop start binnenkort en afhankelijk van de verkoop start de bouw in de tweede helft 2013.

Stukken

5.

Realisatie van een bezinning en herdenkingsplaats in de vesting op het Zuiderbolwerk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een bezinnings- en herdenkingsplaats in de vesting op het Zuiderbolwerk. Voor de uitgangspunten en uitvoering heeft het college zich laten adviseren door de gemeentelijke Kunst Advies Commissie (KAC).

Stukken

6.

Voordracht collegeleden voor Algemeen Bestuur Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de wethouders M. Mulder en M. Buijs voor te dragen als leden van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers en wethouder W. van Engeland als vervanger.

Stukken

7.

Jaarrekening WML 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarrekening Werkbedrijf Midden-Langstraat 2011 en zendt dit ter kennisname toe aan de raadsleden.

Stukken

8.

Toezegging aan de raad informatie te verstrekken panden aan de Wijksestraat in Heusden Vesting

Behandelvoorstel

Naar aanleiding van de toezegging in de informatievergadering Bestuur en Beheer van 27 november 2012 over de NIEGG-gronden (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) heeft het college in een memo aan de leden van de raad nadere informatie verstrekt over de aangekochte panden Wijksestraat 1 en 6 in Heusden vesting.

Stukken

Uitgelicht