Besluitenlijst 22 juli 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 juli 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Professionalisering stichting De Schroef

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 20.000 beschikbaar te stellen voor de professionalisering van stichting de Schroef.

Stukken

2.

Beleid tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het “Beleid voor tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden” vast te stellen. Het beleid bevat regels voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingen ter promotie van een activiteit of evenement. Het doel van het beleid is het beschermen van de uitstraling van het straatbeeld, het voorkomen van verkeersonveilige situaties en hinder voor omwonenden.

Stukken

3.

Aanbesteding 8 civieltechnische kunstwerken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het herstel en het vervangen van 8 bruggen meervoudig onderhands aan te besteden op basis van een zogenoemd prestatiebestek. Daarbij krijgen de vooraf geselecteerde aannemers de vrijheid om binnen het beschikbare budget met een passende oplossing te komen. Voordeel daarvan is dat de beschikbare kennis in de markt optimaal wordt ingezet en naar verwachting ook geheel of deels tegemoet kan worden gekomen aan bezwaren van belanghebbenden.

Stukken

4.

Inrichting taken bewegwijzering

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met de Nationale Bewegwijzeringsdienst voor de uitvoering van de niet-wettelijke taken op het gebied van bewegwijzering.

Stukken

5.

Handboek Kabels en Leidingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het Handboek Kabels en Leidingen vast te stellen. Het handboek regelt hoe kabels en leidingen in de openbare ruimte gelegd mogen worden. Hierbij streven we ernaar dat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden ontstaat.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 15 juli 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 juli 2014 vastgesteld.

Stukken

7.

Activiteiten breedtesport Eneco Tour 12 augustus 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om maximaal € 5.200,00 beschikbaar te stellen aan Stichting De Schroef voor de organisatie van een aantal breedtesportactiviteiten tijdens De Langstraatetappe van de Eneco Tour. Hierdoor kunnen op 12 augustus aanstaande fietsclinics, een spinningmarathon en de Eneco Kids Ride worden gehouden op bedrijvenpark Het Hoog.

Stukken

Uitgelicht