Besluitenlijst 22 maart 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 maart 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Publicatie bestuurlijke uitgaven 2e halfjaar 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het overzicht van declaraties van de individuele collegeleden over het 2e halfjaar 2015 en dit overzicht te publiceren op de gemeentelijke website www.heusden.nl.

Stukken

2.

Nota Parkeernormen Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de ‘Nota Parkeernormen Heusden 2016’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 17 mei 2016. Door het vervallen van de stedenbouwkundige bepalingen in de Woningwet, is het noodzakelijk om parkeernormen op te nemen in een aparte beleidsnota. De nota bevat geen nieuw beleid.

Stukken

3.

Saluutschoten kanonnen Stadshaven vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat de Brandweervereniging post Heusden bij festiviteiten saluutschoten mag afvuren met de 2 kanonnen aan de Stadshaven in de vesting Heusden. Zij krijgen ook als enige partij de bevoegdheid om de controle van de kanonnen uit te voeren.

Stukken

4.

Vaststelling nieuwe declaratieregeling bestuurlijke uitgaven

Behandelvoorstel

Het college heeft de nieuwe ‘Declaratieregeling bestuurlijke uitgaven gemeente Heusden 2016’ vastgesteld.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Donkhof ll Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Donkhof ll, Haarsteeg’. Het plan ligt vanaf 31 maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Blues in the Marshes NatNL000770 financien en uitkijkpunt Heidijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de werkzaamheden voor de realisatie van het uitkijkplatform aan de Heidijk te gunnen. De planning is dat het platform vóór de publieksdag op 22 mei a.s. klaar is. De kosten voor het uitkijkplatform binnen project ‘Blues in the Marshes’ vallen naar verwachting hoger uit en worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2016.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 8 maart 2016

Behandelvoorstel

Conform vastgesteld

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 15 maart 2016

Behandelvoorstel

Conform vastgesteld

Stukken

Uitgelicht