Besluitenlijst 22 oktober 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 oktober 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vragen art 61 Rvo raadslid Van der Steen Heusden Transparant over uitbreiding horeca Raadhuisplein Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van der Steen (Heusden Transparant) over de mogelijkheid tot het uitbreiden van de horeca op het Raadhuisplein in Drunen.

Stukken

2.

Voorbereidingskrediet doorontwikkeling Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de Voorste Venne.

Stukken

3.

Samenwerkingsovereenkomst GGA sHertogenbosch januari 2014 tot en met december 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de huidige samenwerkingsovereenkomst voor de Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer in de regio ’s-Hertogenbosch met twee jaar te verlengen.

Stukken

4.

Aanbesteding eindverwerking restafval na 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, samen met andere gemeenten in de regio, de verwerking van restafval na 2017 aan te besteden.

Stukken

5.

Vragen art 61 Rvo raadslid Van der Lee Heusden Transparant over investeringen sport

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van der Lee (Heusden Transparant) over de sportinvesteringen.

Stukken

6.

Besluitenlijst 15 oktober 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 15 oktober 2013 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht