Besluitenlijst 22 september 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 september 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Regeling voor adoptie van openbaar groen door inwoners

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om inwoners van de gemeente Heusden – binnen enkele spelregels – de mogelijkheid te bieden om openbaar groen te adopteren. Inwoners kunnen hiermee op vrijwillige basis delen van het openbaar groen zelf onderhouden en in overleg aanpassen.

Stukken

2.

Subsidieverzoek voor aanleg beweegtuin in Venne Oost in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie van € 4.341 te verlenen aan Fysiocompany Drunen-Zuid voor de aanleg van een beweegtuin in Venne Oost in Drunen.

Stukken

3.

Regionaal standpunt zorgvuldige veehouderij

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het regionale standpunt over zorgvuldige veehouderij (regio Agrifood Capital) inclusief de daarbij geplaatste aantekeningen.

Stukken

4.

Uitspraak rechtbank over bestuursdwang Achterstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 2 juli 2015. De rechtbank stelde de gemeente en in het gelijk door het beroep in de handhavingszaak over een instabiele gevel van een gebouw aan de Achterstraat in Vlijmen ongegrond te verklaren.

Stukken

5.

Voortzetting afvalproeven in de wijk Vlijmen Vliedberg

Behandelvoorstel

Omdat er nog onvoldoende gegevens zijn om de afvalproeven in de wijk Vlijmen-Vliedberg te kunnen beoordelen en omdat er ook in andere wijken afvalproeven zullen worden uitgevoerd, heeft het college besloten om de afvalproeven voort te zetten. Ook vindt het college het een stap in de verkeerde richting om nu drankenkartons en metalen verpakkingen weer bij het restafval in te zamelen. Dit betekent dat ook de komende tijd drankkartons en metalen verpakkingen bij het plastic verpakkingsafval worden ingezameld. Het restafval wordt in de proefwijk de komende tijd nog steeds eenmaal per 4 weken opgehaald. Inwoners van de proefwijk ontvangen hierover een brief en binnenkort een enquête over de afvalproeven.

Stukken

6.

Aanwijzing vertrouwenspersoon sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de heer B. Hagoort per 1 oktober 2015, voor de duur van 1 jaar, aan te wijzen als vertrouwenspersoon sociaal domein gemeente Heusden.

Stukken

7.

Rapport Rekenkamercommissie over inhuur

Behandelvoorstel

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over inhuur binnen de gemeente Heusden. Het college heeft hierop bestuurlijk gereageerd en stelt de raad voor om in lijn met deze reactie met de aanbevelingen aan de slag te gaan. De raad neemt naar verwachting op 3 november aanstaande hierover een besluit.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 14 september 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 14 september 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht