Besluitenlijst 23 december 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 december 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Besluit en Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2015 en de Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2015, vast te stellen. Beiden zullen op 1 januari 2015 in werking treden.

Stukken

2.

Grondprijzen Geerpark 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de grondprijzen voor 2015 van de vrije kavels in Geerpark vast te stellen.

Stukken

3.

Aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de mandaatregeling aan te vullen vanwege de transitie in het sociaal domein. De benodigde mandaten zijn verleend voor het uitvoeren van de (regionale) taken volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Verder zijn enkele machtigingen verleend.

Stukken

4.

Erfpacht bedrijfsgrond Bedrijvenpark Het Hoog voor MAREF Holding BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavel bedrijfsgrond in erfpacht uit te geven aan MAREF Holding BV. Het betreft een kavel ter grootte van 1.993 m2 op bedrijvenpark Het Hoog I. Het bedrijf Marine Refrigerating Supplies B.V. (MAREFSUP B.V.) zal zich er vestigen. Dit bedrijf ontwerpt en verkoopt apparatuur die op grote schaal wordt toegepast in koel- en vriesinstallaties.

Stukken

5.

Uitvoeringsovereenkomst Jeugdhulp Hart van Brabant en routering CORV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de ‘Uitvoeringsovereenkomst bovenlokale taken jeugdzorg Hart van Brabant’ aan te gaan en kennis te nemen van de ‘Gastheergemeente overeenkomst uitvoering bovenlokale taken jeugdzorg Hart van Brabant’. In deze overeenkomsten staan afspraken over jeugdhulp. Daarnaast heeft het college de route voor de afhandeling van het justitiële berichtenverkeer (CORV) vastgesteld. Hierdoor komen de zorgmeldingen van politie, de meldingen jeugdreclassering en jeugdbescherming en de verzoeken tot onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming op de juiste plek terecht.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 16 december 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 16 december 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht