Besluitenlijst 23 januari 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 januari 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Krediet VGRP woningbouw Parklaan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen uit het VGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) voor het bouwplan Parklaan in Vlijmen. Hierdoor kan de openbare ruimte grenzend aan het bouwplan gelijktijdig worden aangepakt met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken.

Stukken

2.

Plan van aanpak privacy en informatiebeveiliging

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de informatiebeveiliging en privacy in de omgang met persoonsgegevens aan te scherpen. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming en Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.

Stukken

3.

Investering in audiovisuele middelen gemeentehuis Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van een onvoorziene investering in audiovisuele middelen in het gemeentehuis in Vlijmen. Deze investering leidt mogelijk tot een overschrijding van het ICT-budget. In dat geval wordt die overschrijding gemeld bij de jaarrekening.

Stukken

4.

Memo stand van zaken transitie sociaal domein februari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein februari 2018’ vastgesteld en zal deze ter informatie toesturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

5.

De Gorsen allonge

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een allonge vast te stellen bij de anterieure overeenkomst van 20 juli 2016 met de ontwikkelaar van het plangebied De Gorsen. Daarin staan nadere afspraken zodat de ontwikkelaar de gronden eerder in eigendom kan verkrijgen.

Stukken

6.

Reactie op brief van het Kadaster aan raadslid F. van der Lee

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raadsleden met een memo te informeren over zijn reactie op de brief van het Kadaster aan raadslid F. van der Lee.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 16 januari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de openbare besluitenlijst van 16 januari 2018 vast te stellen.

Stukken

8.

Vragen Art 61 Vonk D66 over Plein Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. Vonk (D66 Heusden) over het Plein in Vlijmen.

Stukken

Uitgelicht