Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 12 en 19 en 26 oktober 2012

Zaaknummer:

KCJB63

Onderwerp:

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van

12, 19 en 26 oktober 2012.


CollegevoorstelFeitelijke informatie

Op vrijdag 12 oktober 2012 is de Kick Off van de culturele dag voor de 4e jaars leerlingen van het d’Oultremontcollege. Wethouder de heer W.A. van Engeland bezoekt enkele activiteiten tussen 10.15 uur en 11.15 uur.


Het tweejaarlijks concert “Koren zingen in de Vesting” vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2012 om 13.30 uur in de Grote of Catharijnekerk, Burchtplein 2 in Heusden. Wethouder mevrouw drs. M. Mulder geeft acte de présence.


Het tweejaarlijks concert “Koren zingen in de Vesting” vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2012 om 13.30 uur in de Grote of Catharijnekerk, Burchtplein 2 in Heusden. Wethouder mevrouw drs. M. Mulder geeft acte de présence.


Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Fotogroep Vlijmen wordt een jubileumtentoonstelling gehouden op zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2012 in Buurthuis De Korf, Mgr. Van Kesselstraat 29 in Vlijmen. Wethouder mevrouw drs. M. Mulder zal de tentoonstelling openen op zaterdag 20 oktober 2012 om 11.00 uur.


Vrijdag 26 oktober 2012 zullen de vestigingen van Mikz in de regio Heusden van 16.00 tot 19.00 uur hun jaarlijkse Open Dag houden. Twee van onze vestigingen zullen op deze Open Dag ook officieel geopend worden door wethouder de heer W.A. van Engeland.

Bij BSO Flitz Kids op het terrein van hockeyclub VMHC, zal om 16.30 uur de opening plaatsvinden, om 17.00 uur zal de BSO Sport Kids bij basisschool De Vijfhoeven geopend worden.


Op vrijdag 19 oktober om 13.30u, zal wethouder mevrouw drs. M. Mulder de voetbalkooi aan de Herptseweg in Oudheusden openen.Voorgenomen besluit

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
NVTNVT


BESLUIT


Het college van Heusden heeft in de vergadering van 23 oktober 2012

nee


besloten:


het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.


NVTNVT

namens het college van Heusden,

de secretaris,mr. J.T.A.J. van der Ven2


Uitgelicht