Besluitenlijst 23 oktober 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 oktober 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 16 oktober 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Gedeeltelijk onttrekken aan het openbaar verkeer van de steeg aan de Aalbersestraat in Drunen en delegatie

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor de bevoegdheid om wegen te onttrekken aan het openbaar verkeer aan het college te delegeren. De raad neemt naar verwachting op 30 oktober a.s. een besluit over dit voorstel. Verder heeft het college besloten het ontwerpbesluit om een deel van de steeg aan de Aalbersestraat in Drunen te onttrekken aan het openbaar verkeer, met ingang van 31 oktober a.s. gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Stukken

3.

Start planvoorbereiding Jacob van Lennepstraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de locatie aan de Jacob van Lennepstraat in Vlijmen definitief aan Woonveste beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de planvoorbereiding voor realisatie van sociale woningbouw op deze locatie kan worden gestart. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over het proces.

Stukken

4.

Jaarverslag leerplicht en RMC 2017-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag Leerplicht en RMC 2017-2018 vastgesteld. Het jaarverslag toont de cijfers en belangrijkste ontwikkelingen in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Stukken

5.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid I. van Hemert (DMP Heusden) over verkeerssituatie Wolput-Looiersteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid I. van Hemert (DMP Heusden) over de verkeerssituatie Wolput-Looierssteeg in Vlijmen.

Stukken

6.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over aansluiting Klinkert-Duinweg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over de verkeerssituatie ter hoogte van de aansluiting Klinkert-Duinweg.

Stukken

Uitgelicht