Besluitenlijst 24 april 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 april 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 17 april 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 17 april 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Innovatiebudget sociaal domein en bewonersinitiatieven 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de ‘beleidsregel innovatiebudget sociaal domein’ in te trekken en de ‘beleidsregel innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018’ vast te stellen. Het innovatiebudget is bedoeld om zelfredzaamheid en burgerinitiatief op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn en leefbaarheid te stimuleren.

Stukken

3.

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan Oosterseweg 1 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de ontwerpen van een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor de locatie aan de Oosterseweg 1 in Elshout. Deze ontwerpbesluiten maken de vergroting van een bestaande stal, de bouw van een nieuwe stal, het houden van meer vleeskuikens en minder melkkoeien mogelijk. De ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Omgevingsvergunning voor verplaatsen uitweg Haarsteegsestraat 2 in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft een vergunning voor het verplaatsen van de inrit aan de Haarsteegsestraat 2 in Haarsteeg verleend. De inrit wordt verplaatst naar de zijkant van het perceel aan de Ipperhoeve en wordt zes meter breed. Op de plaats van de oude inrit komt een beukenhaag. De vergunning kan worden ingezien via de balie of u kunt de stukken opvragen via info@heusden.nl.

Stukken

5.

Zelfevaluatie verantwoordingsrapportages BAG en BGT

Behandelvoorstel

De gemeente houdt registraties bij van de adressen, gebouwen en topografie in onze gemeente en is verplicht om hierover jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het college heeft hiervoor twee rapportages vastgesteld die worden toegestuurd aan het genoemde ministerie.

Stukken

6.

Mandaatbesluit voor uitvoeren VTH-taken door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besloten om de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant mandaat te geven voor het uitvoeren van de vergunningverlening,- toezicht en handhavingstaken die daar (verplicht) zijn ondergebracht.

Stukken

7.

Actualisering aanwijzing plaatsvervangend gemeentesecretaris

Behandelvoorstel

Het college heeft de aanwijzing van plaatsvervangend gemeentesecretarissen geactualiseerd.

Stukken

Uitgelicht