Besluitenlijst 24 januari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 januari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 17 januari 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 17 januari 2017 vast.

Stukken

2.

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de maatregelen die op het gebied van verkeersveiligheid in 2016 werden uitgevoerd en voor 2017 op de planning staan. Het gaat hier om maatregelen die zich richten op het menselijk gedrag in het verkeer.

Stukken

3.

Rejoice Drunen subsidieverzoek gezinshuis in het kader van innovatie sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie van € 17.700 te verlenen aan Rejoice Drunen voor de inrichting van een gezinshuis.
Het verzoek van Rejoice om een opstartsubsidie wordt afgewezen.

Stukken

4.

Evenementenbeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de ontwerpversie ‘Evenementenbeleid gemeente Heusden’. Deze ligt gedurende twee weken inzage. In die periode kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Stukken

5.

Beantwoording art 61. vraag van de heer Vonk over de snelheid op de A59

Behandelvoorstel

Het College heeft de vragen van de heer J.W. Vonk (D66 Heusden) over de snelheid op de A59 beantwoord.

Stukken

6.

Memo stand van zaken transitie sociaal domein januari 2017.

Behandelvoorstel

Het college heeft de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein januari 2017’ vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein

Stukken

7.

Ondersteuning brief van college Capelle aan den IJssel aan de minister inzake precariobelasting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de brief van de gemeente Capelle aan den IJssel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake precariobelasting te ondersteunen en mede te ondertekenen.

Stukken

8.

Locaties sociale woningbouw voor Woonveste

Behandelvoorstel

Om invulling te geven aan de prestatieafspraken met Stichting Woonveste heeft het college besloten een aantal locaties in principe beschikbaar te stellen voor de bouw van sociale huurwoningen. Het gaat om de locaties Von Suppéstraat en Oranjeveld in Drunen, Jacob van Lennepstraat, Pastoor Smoldersstraat en Parklaan in Vlijmen en De Gorsen in Elshout. Ook onderzoekt het college de mogelijkheid tot eerdere bouw van sociale huurwoningen in fase 2b en 2c van Geerpark. De locatie Rembrandtlaan (Oudheusden) wordt in de markt gezet voor de ontwikkeling van woningen in het commerciële segment.

Stukken

Uitgelicht