Besluitenlijst 24 juli 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 juli 2018
Aanvang:
00:00 uur
1.

Vaststellingsovereenkomst erfafscheiding Mgr. van Kesselstraat 5 te Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de eigenaar/bewoner van het perceel aan de Mgr. van Kesselstraat 5 te Vlijmen met de bedoeling de erfafscheiding, op de erfgrenzen en het openbaar gebied, in eigendom en beheer aan hem over te dragen.

Uitgelicht