Besluitenlijst 24 oktober 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 oktober 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 17 oktober 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 17 oktober 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket

Behandelvoorstel

Het college heeft aangepaste beleidsregels over de HeusdenPas en het kindpakket vastgesteld en stuurt deze ter kennisname toe aan de raadsleden.

Stukken

3.

Memo over ontwikkelingen rond Zuiderwaterlinie en Linie 1629

Behandelvoorstel

Het college biedt de leden van de raad de memo ‘militaire geschiedenis op de kaart, toelichting programma Zuiderwaterlinie en Linie 1629’ en de folder ‘Meerjarenplan Zuiderwaterlinie’ ter kennisname aan.

Stukken

4.

Omgevingsvergunning voor bouwhoogten aan de Hendrik de Jonghstraat in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college besloot een omgevingsvergunning te verlenen die het mogelijk maakt om de bouwhoogten van de woningbouwkavels aan de Hendrik de Jonghstraat te herstellen overeenkomstig het eerdere, oorspronkelijke, bestemmingsplan ‘Willy van den Berkstraat’. Hiervoor wordt met de omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestemmingsplan ‘Haarsteeg’. De verleende vergunning ligt zes weken ter inzage vanaf 9 november 2017. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Stukken

Uitgelicht