Besluitenlijst 25 april 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 april 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 18 april 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 april 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Vragen artikel 61 Rvo van de heer F. van der Lee (raadslid Heusden Transparant) over GOL-west en zienswijze variant 72

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de heer F. van der Lee, raadslid van Heusden Transparant, over de GOL beantwoord.

Stukken

3.

Ontwikkeling digitaal bewonerspanel

Behandelvoorstel

Het college gaat een digitaal bewonerspanel oprichten. Via het bewonerspanel worden vooraf aangemelde bewoners een aantal keren per jaar bevraagd over diverse onderwerpen. Op die manier weet de gemeente beter wat er speelt, wat de meningen van de bewoners zijn en waar mensen zich zorgen om maken. Naar verwachting wordt in juni van dit jaar het eerste onderzoek gehouden.

Stukken

4.

Aanpak vervolg De Grassen in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in 2017 de strategie te bepalen voor de verdere ontwikkeling van De Grassen in Vlijmen en daarna in 2018 te starten met de bestemmingsplanprocedure.

Stukken

5.

Extra woonaanbod voor jongvolwassenen

Behandelvoorstel

Het college wil het realiseren van meer betaalbare woningen voor jongvolwassenen en eenpersoonshuishoudens opnemen in de prestatieafspraken met woningcoöperatie Woonveste. Hierbij moet er specifieke aandacht uitgaan naar jongvolwassenen die door omstandigheden op jonge leeftijd zelfstandig moeten wonen.

Stukken

6.

Jaarverslag kinderopvang 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag ‘Toezichtinformatie Kinderopvang Heusden 2016’ vastgesteld. Hierin staan gegevens over de registratie van, het toezicht op, en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangaccommodaties, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen. Het verslag wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

7.

Achtervangovereenkomst met Stichting Woonservice Meander

Behandelvoorstel

Het college gaat een zogenoemde achtervangovereenkomst aan met Stichting Woonservice Meander uit Werkendam. Stichting Woonservice Meander is de eigenaar van de zogenaamde ‘Ovito zorgwoningen’ aan de Achterstraat in Vlijmen. Vanwege gewijzigde regelgeving heeft de stichting de gemeente verzocht om gemeentelijke achtervang.

Stukken

Uitgelicht