Besluitenlijst 25 augustus 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 augustus 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid L van der Heijden Heusden Transparant over buitenonderhoud schoolgebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid mevrouw L. van der Heijden (Heusden Transparant) over het buitenonderhoud van de schoolgebouwen.

Stukken

2.

Wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een gewijzigde ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’ vast te stellen.

Stukken

3.

Vragen art 61 Rvo raadslid H Vonk D66 Heusden over afvalinzameling proef Vliedberg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. Vonk (D66) over de proeven met afvalinzameling in Vlijmen Vliedberg.

Stukken

4.

Wijziging CAR UWO vanwege pensioenakkoord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vast te stellen

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo raadslid F van der Lee Heusden Transparant over jeugdzorg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de jeugdzorg.

Stukken

6.

Ontwerpbeleidsplan 2016 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met het ‘ontwerpbeleidsplan 2016-2019’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarnaast stelt het college voor om het document ‘Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord’ vast te stellen en deze kaders aan te merken als de doelen voor de brandweerzorg conform de Wet Veiligheidsregio’s. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 29 september aanstaande.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst collegevergadering van 18 augustus 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 augustus 2015 vastgesteld.

Stukken

8.

‎Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud III en grondexploitatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Groenewoud III’ en de daarbij behorende grondexploitatie vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld om een aantal bedrijfspercelen te kunnen ontwikkelen en om de Christiaan Huijgensweg te verbinden met het Ei van Drunen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 29 september 2015.

Stukken

Uitgelicht