Besluitenlijst 25 februari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 februari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Omgevingsvergunning voor het kappen van twaalf platanen aan de Beethovenlaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vergunning te verlenen voor de kap van twaalf platanen die staan tussen de Beethovenlaan en de achtertuinen van het Haydnpark in Drunen. De bomen veroorzaken flinke overlast en zullen worden vervangen door nieuwe bomen met een smallere kroon.

Stukken

2.

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten maatregelen te treffen om daarmee de constructieve en verkeersveiligheid van een aantal bruggen en viaducten in onze gemeente te waarborgen.

Stukken

3.

Garantstelling fte Bureau Jeugdzorg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om garant te staan voor medewerkers van Bureau Jeugdzorg voor bepaalde tijd (een jaar). Het gaat om 1,8 fte van de afdeling Toegang. In het nieuwe jeugdstelsel houdt Bureau Jeugdzorg op te bestaan, maar de kennis van de medewerkers mag niet verloren gaan. Deze expertise krijgt op deze manier een plek in de lokale frontlijn. Hiermee wordt de continuïteit van zorg en deskundigheid ook na de stelselwijziging geborgd.

Stukken

4.

Deelname project Samen sterk in het buitengebied

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de periode van een jaar deel te nemen aan het regionale project “samen sterk in het buitengebied”. Hiermee wordt het toezicht in het buitengebied vergroot. Door meer toezicht, wordt de pakkans vergroot en worden de mogelijkheden voor overtredingen en criminaliteit verkleind. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het buitengebied.

Stukken

5.

Samenwerkingsovereenkomst Routebureau Brabant

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 februari 2014 besloten een samenwerkings-overeenkomst aan te gaan met alle partners in het Routebureau Brabant. Het Routebureau Brabant heeft als doel een goede recreatieve routestructuur in Brabant te bevorderen.

Stukken

6.

Uitspraak rechtbank planschadezaak Vlijmense Dijk 59 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over toewijzing van planschadevergoeding voor Vlijmense Dijk 59 in Vlijmen.

Stukken

7.

Aanwijzen plaatsvervangende stembureauleden en stemmentellers gemeenteraadsverkiezingen 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om stembureauleden en stemmentellers aan te wijzen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 18 februari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 februari 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht