Besluitenlijst 25 maart

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 maart 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Overeenkomst gebruik grond Lijsterbesstraat in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Stichting Woonveste over het gebruik van haar grond aan de Lijsterbesstraat in Nieuwkuijk. Hier worden bij de uitvoering van het rioleringsproject voor de ‘bomenbuurt’ parkeerplaatsen gerealiseerd.

Stukken

2.

Besluit werktijdenregeling gemeente Heusden 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het gemeentepersoneel het “Besluit werktijdenregeling gemeente Heusden 2014” met bijlagen vast te stellen. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 in werking.

Stukken

3.

Participatiebudget 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het bedrag dat in 2013 is besteed aan schuldhulpverlening voor mensen met een uitkering Wet Werk en Bijstand, te bekostigen uit het participatiebudget 2013. Het gaat om € 82.000.

Stukken

4.

Vervangen dertien bomen aan de Wolfshoek in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van tien essen en drie eiken aan de Wolfshoek in Elshout. Na de kap worden er dertien elzen geplant. Daarmee wordt de winnende wijktip van 2013 in Elshout uitgevoerd.

Stukken

5.

Krediet herinrichting Kasteellaan in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Kasteellaan in Oudheusden. Samen met de bewoners is een nieuw ontwerp gemaakt voor een rechte bomenlaan. Ook wordt een hemelwaterriool aangelegd. De openbare ruimte en daken van woningen kunnen hierdoor worden afgekoppeld van de riolering. De werkzaamheden starten naar verwachting in april 2014.

Stukken

6.

Herinrichting Gouverneurshuis

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een budget van € 12.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het gerenoveerde Museum Het Gouverneurshuis. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het door de raad in 2012 beschikbaar gestelde krediet van € 400.000.

Stukken

7.

Voorontwerp gebouwen en openbare ruimte Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Voor het Centrumplan Vlijmen zijn voorontwerpen gemaakt voor de gebouwen en de openbare ruimte. Deze voorontwerpen worden vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarna de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Het college heeft ingestemd met deze voorontwerpen, met daarbij wel een aantal aandachtspunten voor het vervolgtraject.

Stukken

8.

Verkoop gronden 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om ongeveer twaalf hectare landbouwgrond te verkopen.

Stukken

9.

Besluitenlijst 18 maart 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 18 maart 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht