Besluitenlijst 26 april 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 april 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Contragarantstelling voor Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Midden Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor een bedrag van € 53.381 garant te staan voor de uitvoering van het ‘Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Midden Brabant’. Volgens dit sectorplan worden in de regio Hart van Brabant 800 op werk gerichte begeleidingstrajecten gerealiseerd.

Stukken

2.

Wijzigingen CAR-UWO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vast te stellen.

Stukken

3.

Aanvraag Veilig Thuis om een inwonersafhankelijke bijdrage

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan Veilig Thuis Midden-Brabant een inwonersafhankelijke bijdrage van
€ 21.653 te verlenen. Dankzij deze bijdrage, en ook die van de andere regiogemeenten in Hart van Brabant, kan Veilig Thuis dit jaar een aantal bovenwettelijke taken uitvoeren op gebied van seksueel geweld, ouderen- en kinderenmishandeling en huiselijk geweld.

Stukken

4.

Informatiemarkt en rookmeldercampagne zelfstandig wonende 65-plusser

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om op 9 mei a.s. samen met de brandweer een informatiemarkt ‘brandveilig wonen’ te organiseren voor alle 65-plus huishoudens in onze gemeente. Het doel is het voorkomen van woningbrand en vergroten van de zelfredzaamheid van deze doelgroep. Bezoekers kunnen deze dag tegen gereduceerd tarief een rookmelder aanschaffen waarvoor het college een bijdrage beschikbaar stelt.

Stukken

5.

Maatregel wateroverlast burgemeesterswijk in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in de burgemeester Van Heesbeenstraat in Vlijmen een pilotproject uit te voeren met infiltrerende betonbanden (permeoblokken) voor een goede verwerking van het regenwater.

Stukken

6.

Daginvulling Die Heygrave 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in Die Heygrave een daginvulling te starten voor 2 dagen per week. Eind 2016 zal deze daginvulling worden geëvalueerd.

Stukken

7.

Jaarverslag integrale handhaving 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het jaarverslag integrale handhaving 2015 vast te stellen.

Stukken

8.

Toekenning wisselsokkel aan de heer R. Ruys en wijzigingen regeling Instelling en randvoorwaarden sokkelproject Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wisselsokkel voor de periode mei 2016 - mei 2017 toe te kennen aan kunstenaar Rogier Ruys. Gelijktijdig is de regeling: ‘Instelling en randvoorwaarden sokkelproject Heusden’ op enkele punten aangepast.

Stukken

9.

Vonnis renteclaim Akkerstraat 6/8 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het vonnis van 16 maart 2016 van de rechtbank Oost-Brabant over een renteclaim betreffende Akkerstraat 6/8 in Vlijmen. Het college stelt geen hoger beroep in. Verder is besloten om de rente en proceskostenvergoedingen ter grootte van € 311.041,72 overeenkomstig het vonnis te betalen aan het betrokken bouwbedrijf.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 19 april 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de besluitenlijst van 19 april 2016 vast.

Stukken

Uitgelicht