Besluitenlijst 26 januari 2016

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 januari 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verlenen omgevingsvergunning Wilhelminastraat 30a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het perceel Wilhelminastraat 30a in Vlijmen. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan (aanpassing bouwvlak). De omgevingsvergunning wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen.

Stukken

2.

Vaststelling Operationeel Omgevingsbeleidsplan 2015 2018 en Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Operationeel Omgevingsbeleidsplan 2015 - 2018 en het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2016 vast te stellen.

Stukken

3.

Aanpassing bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage HHT

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage van de gemeente aan aanbieders te verhogen van € 12,50 naar € 15. Verder stelt het college de raad voor om de resterende middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage uit 2015 in te zetten voor extra uren in 2016.

Stukken

4.

Aanwijzen stembureaus Referendum 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 20 stembureaus aan te wijzen voor het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.

Stukken

5.

Uitkijkpunt Heidijk Blues in the Marshes

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ontwerp voor een uitkijkpunt aan de Heidijk, ter hoogte van de Wethouder van Buulweg in Vlijmen, vast te stellen en over te gaan tot de verdere uitwerking, aanbesteding en realisatie daarvan. Het uitkijkpunt is een van de doelen in het project ‘Blues in the Marshes’. Naar verwachting zal het uitkijkpunt in de periode april - mei 2016 worden gerealiseerd.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 19 januari 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 januari 2016 vastgesteld

Stukken

Uitgelicht