Besluitenlijst 26 maart 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 maart 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

09:00 - 09:15 uur

Publicatie zakelijke beschrijving overeenkomst oktober 2012 met Heijmans voor Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de zakelijke beschrijving van de Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst met Heijmans B.V. voor het Centrumplan Vlijmen te publiceren. Hieruit is op hoofdlijnen af te lezen welke afspraken tussen de gemeente en Heijmans zijn gemaakt. De beschrijving is informatief van aard; het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Stukken

2.

09:15 - 09:30 uur

art 61 Heusden EEN hondenuitrenvelden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie Heusden ÉÉN over hondenuitrenvelden beantwoord.

Stukken

3.

09:30 - 09:45 uur

art61 DMP Heusden Waterafkoppelingsproject Haarsteeg 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie DMP over het afkoppelen van hemelwater in Haarsteeg beantwoord.

Stukken

4.

09:45 - 10:00 uur

Aankoop voormalig COOP winkelpand in Oudheusden 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot aankoop van het voormalig winkelpand van COOP aan de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. De gemeente gaat dit pand slopen en het gebied inrichten als openbare verblijfsruimte. Het college stelt de raad voor om een gedeelte van de aankoop- sloop en saneringskosten ten laste van de algemene reserve te brengen.

Stukken

5.

10:00 - 10:15 uur

Uitgifte geliberaliseerde pacht 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 110 hectare cultuurgrond via geliberaliseerde pachtovereenkomsten aan agrariërs uit de gemeente te verpachten. Het college heeft hierbij de richtlijnen gehanteerd zoals die zijn neergelegd in de uitvoeringsregeling voor de uitgifte van cultuurgrond.

Stukken

6.

10:15 - 10:30 uur

parkeren grote voertuigen Parallelweg Oost Vlijmen 5 8 APV

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten het parkeren van grote voertuigen op twee parkeerplaatsen ter hoogte van Parallelweg-Oost 86-90 in Vlijmen mogelijk te maken.

Stukken

7.

10:30 - 10:45 uur

Vragen art 61 over woningbouw Kees Klerxstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft de vraag van de fractie Heusden Eén over de woningbouwontwikkeling aan de Kees Klerxstraat in Vlijmen beantwoord.

Stukken

8.

10:45 - 11:00 uur

representatierooster week 13

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 22 maart tot en met 31 maart 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

9.

11:00 - 11:15 uur

Openbare besluitenlijst 20 maart 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 19 maart 2013 vastgesteld.

Stukken

10.

11:15 - 11:30 uur

krediet herstel ondergrond P vd Elsenstraat 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om extra maatregelen te treffen om mogelijke wateroverlast bij de woningen aan de Pater van den Elsenstraat in Haarsteeg te voorkomen.

Stukken

11.

11:30 - 11:45 uur

projectsubsidie 2 tranche 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvragen van ‘Theater tussen de schuifdeuren’ en Stichting ‘de locatie’ af te wijzen. Daarnaast heeft zij besloten Stichting ‘Chance2Change-Ghana’ ter motivatie een subsidie van € 500,- toe te kennen.

Stukken

12.

11:45 - 12:00 uur

Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan “Centrum Vlijmen”. Ze hebben als doel om de plannen voor het centrum van Vlijmen mogelijk te maken. Het programma omvat circa 4900 m2 aan winkelruimte, horeca en dienstverlening, maximaal 48 woningen en circa 400 parkeerplaatsen (waarvan circa 210 ondergronds).
De beide plannen worden zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna legt het college de plannen ter vaststelling aan de raad voor.

Stukken

Uitgelicht