Besluitenlijst 26 september 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 september 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 september 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 19 september 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Memo voor raadsleden over toekomstvisie Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de memo ‘Toekomstvisie Heusden’ ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. In dit memo wordt een korte toelichting gegeven op het traject dat twee Heusdenaren uit de groep van burgemeesterbuddies hebben aangereikt om te komen tot een nieuwe stip op de horizon: een toekomstvisie voor Heusden.

Stukken

3.

Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket’ vastgesteld. Daarbij geldt als voorbehoud dat de raad de huidige ‘Verordening Regeling HeusdenPas’ intrekt. Het betrokken voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 31 oktober aanstaande.

Stukken

Uitgelicht