Besluitenlijst 27 augustus 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 augustus 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Extra bijdrage voedselbank 2013 en 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch voor 2013 en 2014 incidenteel een extra bijdrage te geven van € 3.000,00 en om voor 2013 en 2014 € 1.000,- te reserveren voor eventuele ondersteuning van een voorziening in Oudheusden.
Het aantal mensen dat in Heusden gebruik maakt van de voedselbank is door de aanhoudende economische crisis flink toegenomen. De kosten die gemoeid gaan met het organiseren van de pakketten zijn hierdoor gestegen.

Stukken

2.

Visiedocument Transitie Jeugdzorg Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het Visiedocument Transitie Jeugdzorg van Noordoost Brabant. Daarnaast heeft het college besloten om de raad met een memo te informeren over de stand van zaken rondom de transitie jeugdzorg.

Stukken

3.

Herziening exploitatieplan Centrum Vlijmen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een herziening van het exploitatieplan Centrum Vlijmen voor te bereiden. De aanpassing heeft te maken met de definitie van een bouwplan. In bepaalde gebieden van het exploitatieplan zal namelijk geen sprake zijn van een uitbreidingsbouwplan maar van een nieuw bouwplan. Belanghebbenden worden geïnformeerd over deze herziening.

Stukken

4.

Uitspraak Raad van State planschadezaak Kleinestraat 29 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 2013. Hierin is de afwijzing door het college van een verzoek om planschadetegemoetkoming juist bevonden. Het betreft de Kleinestraat 29 in Drunen.

Stukken

5.

Beantwoording vraag ex art 61 zwemvaardigheid

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Van den Dungen (Heusden ÉÉN) over zwemvaardigheid van kinderen.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst 20 augustus 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 20 augustus 2013 vastgesteld.

Stukken

7.

Wijziging beslissing op bezwaar planschadezaak Vlijmense Dijk 59 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft een gewijzigde beslissing genomen op het bezwaar tegen de tegemoetkoming van planschade voor het perceel Vlijmense Dijk 59 in Vlijmen. De tegemoetkoming is verhoogd. De gewijzigde beslissing is genomen vanwege een tussenuitspraak van de rechtbank van 17 juli 2013.

Stukken

8.

Representatierooster week 35 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster in de periode 23 augustus tot en met 1 september 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

Uitgelicht