Besluitenlijst 27 januari 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 januari 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Beleidsregels handhaving kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen Heusden 2015’ vastgesteld. Houders van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal moeten voldoen aan een of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De beleidsregels dienen als uitgangspunt bij handhavingacties.

Stukken

2.

Vragen artikel 61 Rvo van H Vonk over beleidsplan Wmo

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid H. Vonk van D66 Heusden over het beleidsplan Wmo beantwoord.

Stukken

3.

Vaststellen straatnamen De Putter Dillenburg en deelprojectnaam De Grassen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten enkele straatnamen toe te kennen in het plan De Putter in Vlijmen en Dillenburg in Drunen. Verder is besloten om aan de eerste fase van het plan De Grassen de deelprojectnaam ‘De Siergrassen’ toe te kennen.

Stukken

4.

Uitspraak rechtbank over beroepen betreffende planschade Th Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in de planschadezaken over de Theodorus Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout voor kennisgeving aan te nemen. De rechtbank verklaarde de beroepen ongegrond. Dit betekent dat de gemeente Heusden geen rechtsbijstandskosten en proceskosten hoeft te vergoeden

Stukken

5.

Realisatie van een carpoolvoorziening ter hoogte van Ei van Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp van een carpoolvoorziening ter hoogte van het Ei van Drunen (afrit 42 van de A59), vast te stellen en de aanbesteding van de werkzaamheden voor fase 1 daarvan op te starten. Deze fase voorziet in ruim 60 parkeerplaatsen en fietsenstallingen. De voorziening komt in de plaats van het huidige gedoogterrein dat direct ten noorden van de Spoorlaan ligt, en sluit aan op de bestaande busverbinding. De werkzaamheden starten naar verwachting in maart 2015.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 20 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 20 januari 2015 vastgesteld.

Stukken

7.

Aanleg glasvezelinfrastructuur Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een open en modern glasvezelnetwerk aan te laten leggen op Metal Valley. Het glasvezelnetwerk zal eigendom worden van de Coöperatieve Vereniging Glasnet Heusden en deze zal het netwerk dus ook beheren en onderhouden. Om klanten die nu al een contract hebben tijdig te kunnen aansluiten gaat de aanleg binnenkort van start.

Uitgelicht