Besluitenlijst 27 juni 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 juni 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Projectsubsidies 3e tranche 2017

Behandelvoorstel

Het college verleent een subsidie van € 2.200 aan De Vlijmense Dorpskwis voor de organisatie van de eerste Vlijmense Dorpskwis. Aan Stichting Utopia/Stage Orange is een subsidie toegekend van € 1.750 voor de organisatie van een Pop-Up Café. Het college heeft de subsidieverzoeken van Stichting Lyra voor de organisatie van lezingen en een collegetour over vestingboerderijen afgewezen. Ook het subsidieverzoek van Stichting Halve Zolen Festival voor de organisatie van het Halve Zolen Festival in Waspik heeft het college afgewezen.

Stukken

2.

Vaststellen uitwerkingsplan Morgenzon in Geerpark, Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het uitwerkingsplan ‘Morgenzon’ ongewijzigd vast te stellen. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 32 woningen op de locatie Morgenzon in het plangebied Geerpark in Vlijmen. Het plan ligt vanaf 29 juni aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

3.

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing omgevingsvergunning voor verbouw woning Meliestraat 8A te Vlijmen

Behandelvoorstel

Er is vergunning gevraagd voor verbouwing van de woning Meliestraat 8A te Vlijmen. Het college wees de aanvraag af, omdat deze beschouwd is als een herhaalde aanvraag. De aanvraag betreft weer hoofdzakelijk het herbestemmen van een magazijn voor bewoning. Tegen het afwijzingsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Het college verklaarde de ingediende bezwaren ongegrond en handhaafde het afwijzingsbesluit.

Stukken

4.

Aanwijzing J.H.M. Gransier als toezichthouder

Behandelvoorstel

Het college besloot om J.H.M. Gransier aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de APV.

Stukken

5.

Aanpassing koopovereenkomst particuliere kavels

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de termijnen in de artikelen over voorbehoud financiering en notarieel transport in de koopovereenkomst voor particuliere kavels te verruimen van 6 naar 8 weken. Dit omdat is gebleken dat kopers vaak niet binnen 6 weken hun financiering geregeld kunnen krijgen bij de hypotheekverstrekkers.

Stukken

6.

Openbare besluitenlijst college 20 juni 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 20 juni 2017 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht