Besluitenlijst 28 augustus 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 augustus 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 21 augustus 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 21 augustus 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Bestuursopdracht vervangende nieuwbouw 2 scholen Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft een bestuursopdracht gegeven voor de vervangende nieuwbouw van twee basisscholen in Oudheusden. Daarbij stelt het college de middelen ter beschikking, die de gemeentelijke organisatie nodig heeft voor de uitvoering van deze opdracht.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke en beperkte herziening van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Daarnaast worden met dit plan 8 particuliere ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het plan ligt vanaf 6 september aanstaande 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Aanleg parkeerplaatsen Medifit in groenstrook James Wattlaan, Drunen

Behandelvoorstel

Het college gaat akkoord met de aanleg van parkeerplaatsen door Medifit in de groenstrook tegenover het bedrijf aan de James Wattlaan in Drunen. De parkeerplaatsen worden aangelegd zoals aangegeven in het aangeleverde parkeerplan. Voor het gebruik van de groenstrook gaat de gemeente met Medifit een huurovereenkomst aan.

Stukken

5.

Verkoop perceel Vlijmen sectie H, 5353 gedeeltelijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie H, nummer 5353, te verkopen aan de huidige gebruiker die eigenaar is van een aangrenzend perceel.

Stukken

6.

Huurovereenkomst De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met stichting De Voorste Venne voor het gerenoveerde deel van het complex De Voorste Venne in Drunen.

Stukken

Uitgelicht