Besluitenlijst 28 maart 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 maart 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 21 maart 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 maart 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Verkoop perceel grond voor een gastenhuis in plangebied De Grassen in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college besloot om een deel van het perceel kadastraal bekend als gemeente Vlijmen, sectie N, nummer 5510, met een oppervlakte van circa 1.737 vierkante meter te verkopen aan Amvest Woningen-Nova Projectontwikkeling B.V. voor de bouw van een gastenhuis.

Stukken

3.

Uitgifte in erfpacht van bedrijfsgrond in plangebied Dillenburg in Drunen aan AC Autocare Nederland BV

Behandelvoorstel

Het college gaat een erfpachtovereenkomst aan AC Autocare Nederland B.V. over een perceel bedrijfsgrond in plangebied Dillenburg in Drunen ter grootte van 1.604 vierkante meter.

Stukken

4.

Uitgifte in erfpacht van bedrijfsgrond op bedrijventerrein Groenewoud I in Drunen aan Mandemakers Transport BV

Behandelvoorstel

Het college gaat een erfpachtovereenkomst aan met Mandemakers Transport BV over een perceel bedrijfsgrond op bedrijventerrein Groenewoud I (Metal Valley) ter grootte van 3.053 vierkante meter.

Stukken

5.

Uitgifte in erfpacht van bedrijfsgrond op bedrijventerrein Metal Valley in Drunen aan Van der Sanden Machines & Service

Behandelvoorstel

Het college besloot een erfpachtovereenkomst aan te gaan met Van der Sanden Machines & Service over een perceel bedrijfsgrond op bedrijventerrein Metal Valley ter grootte van 5.031 vierkante meters.

Stukken

6.

Herinrichting horeca- en dagopvangruimte Die Heygrave in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet van € 102.000 beschikbaar te stellen voor het opknappen en herinrichten van de horeca-, dagopvangruimte in sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 16 mei aanstaande.

Stukken

7.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Bebouwing noordwand Anton Pieckplein'

Behandelvoorstel

Het college besloot het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bebouwing noordwand Anton Pieckplein’ voor inspraak ter inzage te leggen. Met dit plan wordt de bouw van drie vrijstaande seniorenwoningen aan de noordzijde van het Anton Pieckplein in Drunen mogelijk gemaakt.

Stukken

8.

Projectsubsidies 2e tranche 2017

Behandelvoorstel

Het college verleent een subsidie van € 1.740 aan stichting Drunense Dorpsquiz voor de organisatie van een dorpsquiz. Aan het Heusdens Buro voor Toerisme is een subsidie toegekend van € 2.500 voor de organisatie van Mondriaan to Dutch Design.

Stukken

9.

Afwijken van welstandsadvies voor omgevingsvergunning twee roestvrijstalen afvoerkanalen, Grotestraat 181 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten af te wijken van het negatieve welstandsadvies voor het plaatsen van twee roestvrijstalen afvoerkanalen voor het cafétaria aan de Grotestraat 181 in Drunen. Hierdoor zal de omgevingsvergunning overeenkomstig de aanvraag worden verleend.

Stukken

10.

Bestuursopdracht Landgoed Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft een bestuursopdracht voor Landgoed Steenenburg (in de Poort van Heusden) vastgesteld en voor de uitvoering van deze opdracht een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000.

Stukken

11.

Erfpacht bedrijfsgrond Het Hoog I voor Robela Holding B.V. / De Laat Coffee B.V.

Behandelvoorstel

Het college gaat een erfpachtovereenkomst aan met Robela Holding B.V. voor een kavel van circa 4210 vierkante meter op bedrijvenpark het Hoog I in Nieuwkuijk.

Stukken

Uitgelicht