Besluitenlijst 28 november 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 21 november 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 21 november 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Opzegging erfpachtovereenkomst met Stichting N-Joy over zwembad Het Run

Behandelvoorstel

Het college zegt de erfpachtovereenkomst met Stichting N-Joy, over de exploitatie van openluchtzwembad Het Run, per 1 januari 2018 op. Dit gebeurt omdat Stichting N-Joy niet meer aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.

Stukken

3.

(Ver)plaatsen drie glas/textielcontainers en verlening mandaat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een glas- en textielcontainer te plaatsen op de Beneluxlaan / hoek Brederostraat in Vlijmen. De glascontainer van de Schimmelpenninckstraat in Drunen wordt verplaatst naar de Vennestraat/ hoek De Ruyterstraat in Drunen. Verder heeft het college besloten besluiten tot het (ver)plaatsen van bovengrondse afvalcontainers te mandateren aan de manager van het cluster Milieu.

Stukken

4.

Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen basisscholen per 1 augustus 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor basisonderwijs per 1 augustus 2018 voor kennisgeving aangenomen. De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een basisschool minimaal nodig heeft om te mogen beginnen. De opheffingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een basisschool nodig heeft om geld te blijven ontvangen.

Stukken

5.

Jaarverslag 2016 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2016 van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Stukken

6.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H. Vonk (D66) over borstvoedingsvriendelijke gemeente

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. Vonk (D66) over de ‘borstvoedingsvriendelijke gemeente’.

Stukken

7.

Voordracht wethouder Blankers als lid AB Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten wethouder, de heer T.A.H.M. Blankers, voor te dragen als lid van het algemeen bestuur van Baanbrekers

Stukken

Uitgelicht