Besluitenlijst 28 oktober 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 oktober 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Omgevingsvergunning Hoogstraat 4 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbesluit over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van ramen en kozijnen in de voorgevel van het pand aan de Hoogstraat 4 in Heusden. Het ontwerpbesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd en dan hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Stukken

2.

Kappen van 26 sierkersen Van Limburg Stirumlaan in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 26 sierkersen in de Van Limburg Stirumlaan Vlijmen. Deze bomen hebben hun maximale leeftijd bereikt en zijn deels ook ziek.
De bomen worden komende winter gekapt en gecompenseerd met 12 nieuwe bomen aan de noordzijde van de straat. De overige bomen worden elders gecompenseerd.

Stukken

3.

Verkoop 4 kavels in Geerpark aan Janssen de Jong

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de laatste 4 kavels voor twee-onder-een-kapwoningen in Morgen II te verkopen aan Janssen de Jong projectontwikkeling.

Stukken

4.

Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de middelen voor de Wet Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 te bestemmen voor Baanbrekers. De middelen zijn bedoeld om huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum een toeslag voor het jaar 2014 te verstrekken.

Stukken

5.

Trouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor te stellen in de informatievergadering Bestuur en Beheer van
25 november 2014 een richtinggevende discussie te voeren over de toekomst van trouwen in de gemeente Heusden. Hiervoor is een memo opgesteld waarin een aantal keuzemogelijkheden staan.

Stukken

6.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant vast te stellen.

Stukken

7.

Subsidie Voedselbank Den Bosch e.o. 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de subsidie voor de Voedselbank Den Bosch e.o. voor 2015 te verhogen van
€ 6.700,00 naar € 11.700,00. De reden hiervoor is dat het aantal voedselpakketten ook in 2014 weer is toegenomen en hetzelfde voor 2015 wordt verwacht.

Stukken

8.

Grondprijzen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de uitvoeringsnota grondprijzen 2015 vast te stellen. De nota, in de vorm van een raadsvoorstel, is bestemd voor iedereen die grond van de gemeente wil kopen, huren of in erfpacht krijgt. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2015. De basisprijs voor vrije sector kavels voor woningen wordt € 348 per m2 exclusief btw. De raad besluit op 16 december aanstaande over het voorstel.

Stukken

9.

Openbare besluitenlijst college 21 oktober 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 oktober 2014 vastgesteld.

Stukken

10.

Beursvloer De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het opzetten van de “Beursvloer De Langstraat” te ondersteunen. Dit evenement brengt vraag en aanbod van diensten en arbeid van ondernemers, overheden, scholen, maatschappelijke organisaties en particulieren bij elkaar. Eerdere ervaringen elders hadden zeer positieve gevolgen. Voor het komende jaar 2015 wordt de stichting die dit gaat organiseren door de gemeente Heusden gesteund met een bedrag van maximaal € 10.000. Voor de jaren 2016 en 2017 wil het college zich maximaal inspannen om het evenement mogelijk te maken, echter niet door financiële ondersteuning.

Stukken

Uitgelicht