Besluitenlijst 29 augustus 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 augustus 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 22 augustus 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 augustus 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag 2016 Wmo-adviesraad gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het ‘Jaarverslag 2016 Wmo-adviesraad gemeente Heusden’ en dit jaarverslag ter kennisname naar de raadsleden gestuurd. Het jaarverslag 2016 is terug te vinden op de website van de Wmo-adviesraad: www.wmoadviesraadheusden.nl.

Stukken

3.

Verzoek Woonveste om bevestigingsbrief voor vermindering verhuurderheffing

Behandelvoorstel

Het college verstrekt een bevestigingsbericht ter ondersteuning van het verzoek van Woonveste aan de minister voor vermindering van de verhuurderbijdrage. Deze vermindering is mogelijk op grond van de Regeling vermindering verhuurderbijdrage. Woonveste gaat in de periode 2017-2019 nog 159 woningen bouwen die voldoen aan de eisen van deze regeling.

Stukken

Uitgelicht