Besluitenlijst 29 januari 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 januari 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 22 januari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 januari 2013 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 25 januari tm 3 februari 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 25 tot en met 3 februari 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Samenwerkingsovereenkomst Natuurmonumenten Gemeente Heusden voor project Blues in the Marshes

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Vereniging Natuurmonumenten voor het natuurherstelproject “blues in the marshes”. Met dit project worden de natuurwaarden in het gebied ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch versterkt.

Stukken

4.

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden.

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van zes bouwkavels in Molenpark in Vlijmen. De raad neemt op 26 maart aanstaande een besluit.

Stukken

5.

Normenkader rechtmatigheid 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het normenkader rechtmatigheid 2012 vast te stellen. De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening van de gemeente. Hiervoor geeft de raad in het normenkader aan welke regelgeving van belang is.
Het normenkader is aangepast aan de hand van de in 2011 gewijzigde regelgeving.

Stukken

6.

Subsidie gemeentelijk monument kerk Nieuwkuijk.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten alsnog een bijdrage toe te kennen voor werkzaamheden aan het gemeentelijk monument Nieuwkuijksestraat 94a in Nieuwkuijk.

Stukken

7.

Aanvraag om opslag van goederen aan de Kasteeldreef 44 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om opslag van goederen (anders dan bedoeld voor het agrarisch bedrijf) onder een aantal voorwaarden toe te staan op het perceel aan de Kasteeldreef 44 in Drunen.

Stukken

8.

Nieuwe beslissing op bezwaar over vergroting atelier Putterstraat 18 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft op 13 februari 2012 een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een atelier aan de Putterstraat 18 in Heusden. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank heeft het college nu een nieuwe beslissing genomen op het bezwaar over deze vergunning. De vergunning blijft bestaan.

Stukken

9.

Ontwerpomgevingsvergunning Haarsteegsestraat 29A Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het adres Haarsteegsestraat 29A. Met deze vergunning wordt een bedrijfspand verbouwd tot vier startersappartementen. De ontwerpvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

10.

Uitspraak Rechtbank Oost Brabant uitweg Akkerstraat 9 Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 15 januari 2013. De rechtbank heeft het collegebesluit van 12 juli 2011, om naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift een uitwegvergunning te verlenen voor het perceel Akkerstraat 9 in Herpt, juist bevonden.

Stukken

11.

Voorgenomen fusie basisschool de Wegwijzer en basisschool Het Span

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om positief te adviseren op de voorgenomen fusie tussen basisscholen ‘De Wegwijzer’ en ‘Het Span’ in Drunen.

Stukken

12.

Contractbeheer WMO

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om contractbeheer binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uit te gaan voeren.

Stukken

Uitgelicht