Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 29 mei 2018”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 29 mei 2018”.

Uitgelicht