Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 29 mei 2018”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 29 mei 2018”.

Uitgelicht