Jaarrapport 2017, kaderbrief en ontwerpbegroting 2019 van de Regio Hart van Brabant

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 29 mei 2018”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 29 mei 2018”.

Uitgelicht