Besluitenlijst 29 september 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 september 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Verkoop perceel Dekkerseweg in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een gedeelte van een perceel aan de Dekkerseweg in Elshout te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel aan de Wolfshoek in Elshout.

Stukken

2.

Aankoop winkelpand met bovenwoning Plein 14 14a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het winkelpand met bovenwoning aan Plein 14-14a in Vlijmen aan te kopen. Deze aankoop draagt, samen met de panden die al in bezit zijn, bij aan een nieuwe ontwikkeling in het centrum in Vlijmen.

Stukken

3.

Toegankelijk maken bushaltes lijn 135

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten 12 bushaltes toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat hierbij om bushaltes in Vlijmen, Haarsteeg, Hedikhuizen en Herpt langs lijn 135 richting Heusden.

Stukken

4.

Aanwijzing van H. Huizenga als toezichthouder

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om de heer H. Huizenga aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de APV.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Heidijk 16 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heidijk 16 Vlijmen’. Het plan ligt vanaf 8 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Uitspraak rechtbank over voorlopige voorziening en beroep tankstation Pastoriestraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2015. De rechtbank verklaarde het beroep in de handhavingszaak over het tankstation aan de Pastoriestraat in Vlijmen ongegrond en wees het verzoek om voorlopige voorziening af.

Stukken

7.

Inkoop sociaal domein 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft een raamovereenkomst met tarieven voor de lokale inkoop sociaal domein 2016 vastgesteld. Hiermee kan de inkoop van maatwerkondersteuning op het gebied van lokale jeugdhulp, begeleiding en dagbesteding starten.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 22 september 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 september 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht