Besluitenlijst 30 augustus 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 augustus 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 23 augustus 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de besluitenlijst van 23 augustus 2016 vast

Stukken

2.

Aansluiting Zorg -en Veiligheidshuis Midden-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in 2016 gefaseerd en vanaf 2017 volledig aan te sluiten bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVH-MB). Nu wordt nog deelgenomen in samenwerkingsverbanden in twee regio’s, ook in ’s-Hertogenbosch. Dit zorgt in de praktijk voor verwarring en voorkomt dat de gemeente Heusden er optimaal gebruik van kan maken.

Stukken

3.

Clientervaringsonderzoeken Wmo en jeughulp 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de verzamelde gegevens van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugdhulp 2015 aan te leveren via www.waarstaatjegemeente.nl en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting. Verder is besloten om de onderzoeksrapporten te publiceren via www.bijeenheusden.nl en toe te sturen aan de raadsleden.

Stukken

Uitgelicht