Besluitenlijst 30 juli 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 juli 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 23 juli 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 juli 2013 vastgesteld

Stukken

2.

Representatierooster week 31 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het feit dat er geen activiteiten aangemeld in de periode 26 juli tot en met 4 augustus

Stukken

3.

Openbare besluitenlijst college 1 juli 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 1 juli 2013 vastgesteld

Stukken

4.

Inhoudelijke reactie rekenkameronderzoek subsidiebeleid 2013

Behandelvoorstel

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie het gemeentelijk subsidiebeleid onder de loep genomen. Het college vraagt de gemeenteraad om de uitwerking van de aanbevelingen uit dit onderzoek, zowel mee te nemen bij de ontwikkeling van een nieuw subsidiebeleid als bij het verder uitwerken van de bezuinigingstaakstelling.

Stukken

5.

Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2013 voor kennisgeving aangenomen.
Deze uitspraak gaat over de afwijzing van een aanvraag voor een bouwvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de garage/hobbyruimte aan de Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen en over het niet verbeuren van een dwangsom vanwege het niet op tijd nemen van een besluit.
De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard

Stukken

Uitgelicht