Besluitenlijst 30 mei 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 mei 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 mei 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 mei 2017 vastgesteld.

Stukken

2.

Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2018 en de daarbij horende meerjarenramingen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2021 en dit als zienswijze in te dienen. Daarnaast stelt het college de raad voor om de voorlopige jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor kennisgeving aan te nemen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

3.

Verlenging ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan wethouder drs. M. Mulder

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap, verleend aan wethouder drs. M. Mulder, te verlengen voor de duur van een jaar, met ingang van 13 juli 2017. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 11 juli aanstaande.

Stukken

4.

Overeenkomst met AKJ, de Kindertelefoon en Sensoor

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het landelijke aanbod van de stichtingen AKJ, de Kindertelefoon en Sensoor en gaat hiervoor een overeenkomst aan voor de periode van 2018 tot en met 2022. Hierdoor blijft laagdrempelige anonieme hulp beschikbaar via telefoon, e-mail en chat. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen altijd contact opnemen met deze organisaties voor een luisterend oor, advies en een vertrouwenspersoon. Het contact is geheel anoniem, vrijblijvend en kosteloos.

Stukken

5.

Toekenning wisselsokkel aan de heer J. Haring voor de periode juni 2017-juni 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wisselsokkel in de vesting Heusden voor de periode van 14 juni 2017 tot 14 juni 2018 toe te kennen aan kunstenaar Joop Haring.

Stukken

6.

Omgevingsvergunning Burgemeester Buijsstraat 33, Herpt

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de vervanging van een bijgebouw aan de Burgemeester Buijsstraat 33 in Herpt. Hiervoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Stukken

7.

Vragen art. 61 Rvo van raadslid J. Meesters (DMP Heusden) over de situatie voor voetgangers aan de Akkerstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid de heer J. Meesters (DMP Heusden) over de situatie voor voetgangers aan de Akkerstraat in Vlijmen.

Stukken

Uitgelicht