Besluitenlijst 31 januari 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 januari 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 24 januari 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 24 januari 2017 vast.

Stukken

2.

Normenkader rechtmatigheid 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het normenkader rechtmatigheid voor het controlejaar 2016 vast te stellen. Het zijn de verordeningen en (beleids)regels waaraan de accountant de jaarrekening toetst op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Het voorstel komt in de raadsvergadering van 28 maart 2017 aan de orde.

Stukken

3.

Samenwerking toeristische uitvoeringsorganisaties De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de marketingstrategie voor De Langstraat. Daarnaast is besloten de toeristische uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de inhoudelijke uitvoering van de marketingstrategie. Voor het vervolgtraject wordt opdracht verstrekt aan een onafhankelijke professional die samen met de huidige uitvoeringsorganisaties en gemeenten op zoek gaat naar de ideale samenwerkingsvorm voor het uitrollen van de marketingstrategie.

Stukken

4.

Vragen art. 61 Rvo van raadslid L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid mevrouw L. van der Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden.

Stukken

5.

Allonge koopovereenkomst Hof van Morgen (Geerpark), Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de koopovereenkomst met wooncorporatie Woonveste voor de huurwoningen in Hof van Morgen, Geerpark, aan te passen. Deze aanpassing maakt het mogelijk om er elf in plaats van tien huurwoningen te bouwen.

Stukken

6.

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant over dwangsom Groenewoud Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 22 december 2016 over de invordering van dwangsommen voor de op een perceel aan het Groenewoud in Drunen geplaatste woonwagen. Het door de betrokken huurster ingestelde beroep tegen het dwangsombesluit en invorderingsbesluit is gegrond verklaard. Het college stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraak. De dwangsommen kunnen daardoor niet meer worden ingevorderd.

Stukken

7.

Uitspraak Rechtbank Oost- Brabant over dwangsom frietbezorgingsdienst Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 20 december 2016, procedurenummer SHE 16/1921. Op 3 maart 2016 besloot het college tot invordering van een verbeurde dwangsom omdat betrokkene niet voldeed aan een dwangsombesluit. Het tegen dit besluit ingestelde beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard.

Stukken

Uitgelicht