Besluitenlijst 31 juli 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 juli 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 10 juli 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 10 juli 2012 vastgesteld

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 27 juli en 3 augustus 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 27 juli en 3 augustus 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Milieujaarverslag gemeente Heusden 2011.

Behandelvoorstel

Het college heft het milieujaarverslag 2011 vastgesteld. In dit milieujaarverslag staat wat de gemeente op milieugebied heeft gedaan in 2011, zoals het verlenen van vergunningen, het ontwikkelen van beleid en de inzameling van afval. Op grond van de wet Milieubeheer moet ieder jaar een milieujaarverslag worden vastgesteld.

Stukken

4.

Mails bewonersvereniging Vijfhoevenlaan betreffende randweg Vlijmen.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de bewonersvereniging Vijfhoevenlaan heeft gesteld over het door de gemeenteraad op 20 december 2011 genomen tracébesluit voor de randweg Vlijmen.

Stukken

5.

Afwijken van het advies van de welstandscommissie.

Behandelvoorstel

Het betreft een aanvraag voor het plaatsen van een reclamebord bij een bedrijf. De welstandscommissie heeft geoordeeld dat het niet voldoet aan redelijke eisen van welstand met de volgende onderbouwing: ‘De nogal forse omvang, de plaatsing en opzichtige uitstraling van de reclamezuil’; Het college heeft gezien de plaatselijke situatie en zeer kritische blik van de welstandscommissie besloten om af te wijken van het advies van de welstandscommissie.

Stukken

6.

Ontwerp geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam.

Behandelvoorstel

Het college heeft het ontwerp geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam vastgesteld. Om het industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam ligt een geluidszone. Op enkele zonepunten worden de geluidgrenswaarden overschreden. Dit betekent dat de gemeente en de provincie geen omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu kunnen verlenen. In het geluidreductieplan zijn de stappen aangegeven die we binnen een periode van vijf jaar nemen om aan de wettelijke grenswaarden te voldoen. Door vaststelling van dit plan is het weer mogelijk om omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu te verlenen.

Stukken

7.

Bezwaarschrift planschade Burgemeester van der Heijdenstraat 41 Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Burgemeester van der Heijdenstraat 41 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

8.

Bezwaarschrift planschade Burgemeester van der Heijdenstraat 45 in Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Burgemeester van der Heijdenstraat 45 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

9.

Bezwaarschrift planschade Burgemeester van der Heijdenstraat 47 Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Burgemeester van der Heijdenstraat 47 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

10.

Bezwaarschrift planschade Burgemeester van der Heijdenstraat 49 Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Burgemeester van der Heijdenstraat 49 in Drunen af te wijzen. Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

11.

Bezwaarschrift planschade Deken Coppensstraat 9 Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Deken Coppensstraat 9 in Drunen af te wijzen. Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

12.

Bezwaarschrift planschade Deken Coppensstraat 11 in Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Deken Coppensstraat 11 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

13.

Bezwaarschrift planschade Deken Coppensstraat 13 Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Deken Coppensstraat 13 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

14.

Bezwaarschrift planschade Schoolstraat 4a Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten aan de eigenaar van het pand Schoolstraat 4a in Drunen een planschadevergoeding van 8.921,-- euro toe te kennen. Op 31 juli 2012 heeft het college naar aanleiding van een bezwaarschrift besloten het planschadebedrag te wijzigen in een bedrag van 11.460,50 euro en de proceskosten aan bezwaarmaker te vergoeden.

Stukken

15.

Bezwaarschrift planschade Schoolstraat 20 Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Schoolstraat 20 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

16.

Bezwaarschrift planschade Schoolstraat 22 in Drunen.

Behandelvoorstel

Het college heeft op 10 januari 2012 besloten een verzoek om planschade van de eigenaar van het pand Schoolstraat 22 in Drunen af te wijzen.
Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft het college op 31 juli 2012 de motivering van het besluit verbeterd, maar het besluit verder in stand gelaten.

Stukken

17.

Vraag van D66 over de geluidsschermen langs de A59.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van de fractie D66 over de geluidsschermen langs de A59 beantwoord.

Stukken

18.

Maximumsnelheid A59 120 km/h

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten te reageren op het ontwerp-verkeersbesluit van Rijkswaterstaat om per 1 september a.s. de snelheid op de A59 tussen het Drongelens Kanaal en ’s-Hertogenbosch te verhogen naar 120 km/h. Het college is van mening dat dit snelheidsregime pas ingevoerd kan worden op het moment dat alle geluidreducerende voorzieningen langs de A59 zijn gerealiseerd.
Mede op basis van alle binnengekomen reacties stelt de Minister van Infrastructuur en Milieu het definitieve verkeersbesluit vast.

Stukken

19.

Overeenkomsten geluidwerende gevelmaatregelen woningeigenaren Bosscheweg Drunen.

Behandelvoorstel

De gemeente Heusden sluit overeenkomsten af met enkele woningeigenaren aan de Bosscheweg te Drunen voor het treffen van geluidwerende gevelmaatregelen. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat deze woningen in aanmerking komen voor maatregelen om het vereiste binnenniveau van 43 dB te behalen. De maatregelen worden uitgevoerd met een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze subsidie is verkregen in het kader van de herinrichting van de Bosscheweg.

Stukken

Uitgelicht