Besluitenlijst 31 maart 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 maart 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Toestemming verhuur schoolgebouwen door Stichting Scala

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de verhuur van een aantal leegstaande schoollokalen door Stichting Scala aan diverse partners van kindcentra.

Stukken

2.

Parkmanagement Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om parkmanagement in te voeren voor bedrijventerrein Metal Valley. Een uitgebreide vorm van parkmanagement heeft diverse voordelen. Onder meer wordt het bedrijventerrein dan beveiligd, ondernemers worden goed bediend en het bedrijventerrein wordt duurzaam beheerd. Bedrijven die zich op Metal Valley gaan vestigen, zijn verplicht deel te nemen aan het parkmanagement.

Stukken

3.

Gedifferentieerde grondprijzen 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gedifferentieerde grondprijzen voor woning- en bedrijfskavels te hanteren. Hiermee wordt recht gegaan aan de verschillen in ligging tussen de diverse locaties. Geïnteresseerden voor een perceel kunnen op de website of via www.dekavelwinkel.nl de verschillende prijzen raadplegen.

Stukken

4.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F van der Lee Heusden Transparant over oversteekplaats Pastoor van Akenstraat in Vlijmen ca

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de oversteekplaats aan de Pastoor van Akenstraat en over de positie van de voetganger in de Julianastraat in Vlijmen.

Stukken

5.

Ouderbijdrage jeugdzorg en beantwoording vragen art 61 Rvo van raadslid R Heesbeen PvdA Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, overeenkomstig het standpunt van de Bestuurscommissie Jeugd van de regio Hart van Brabant, vooralsnog geen ouderbijdrage te vragen voor jeugdhulp in dagdelen. Verder heeft het college de vragen beantwoord van raadslid R. Heesbeen van de PvdA Heusden over de ouderbijdrage jeugdzorg.

Stukken

6.

Subsidieaanvraag oplaadvoorziening eigen terrein Deken van Baarstraat 14 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om subsidie te verlenen voor een oplaadvoorziening voor een elektrische auto op eigen terrein aan de Deken van Baarstraat 14 in Vlijmen.

Stukken

7.

Erfpachtovereenkomst met Stichting NJoy over Het Run 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het jaar 2015 een erfpachtovereenkomst aan te gaan met Stichting N-Joy over openluchtzwembad Het Run in Drunen. Daarmee kan Stichting N-Joy op 25 april 2015 het zwembad openen.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 24 maart 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 24 maart 2015 vastgesteld

Stukken

9.

Planvorming groenblauwe structuren Heusden

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten een planstudie uit te voeren voor de uitvoeringsprojecten van de zogenaamde ‘Groenblauwe structuren’ in het gebied van de GOL (Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat). Hiervoor wordt een projectbijdrage van € 50.000 aangevraagd bij Agrifood Capital.

Stukken

Uitgelicht