Besluitenlijst 31 oktober 2017

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 oktober 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 24 oktober 2017

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de openbare besluitenlijst van 24 oktober 2017 vast te stellen.

Stukken

2.

Beantwoording politieke vragen bij de begroting 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de politieke vragen van de raadsfracties over de begroting 2018 beantwoord en aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2018 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017.

Stukken

3.

Tweede bestuursrapportage 2017

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de tweede bestuursrapportage 2017 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld hoe de inkomsten en uitgaven naar verwachting eind 2017 zullen afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2017 staan. Het gaat om een inschatting per september 2017. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 474.000 positief. Na de eerste bestuursrapportage 2017 bedroeg het verwachte begrotingssaldo € 268.000 positief waardoor het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2017 nu uitkomt op € 742.000 positief.
De tweede bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 19 december aanstaande.

Stukken

4.

Nieuwe postcodes voor Doeveren, Heesbeen, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de uitgifte door PostNL van nieuwe postcodes voor de woonplaatsen Doeveren, Heesbeen, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen. Dit is nodig om de registratie van deze woonplaatsen bij de gemeente en PostNL gelijk te maken en te voldoen aan de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Stukken

5.

Jaarverslag leerplicht en RMC 2016-2017

Behandelvoorstel

Het college heeft het ‘Jaarverslag leerplicht en RMC 2016-2017’ vastgesteld. Het jaarverslag, voor het eerst in de vorm van een infographic, toont de cijfers en belangrijkste ontwikkelingen in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Stukken

6.

Overdracht onderhoud groen en bewegwijzering op de bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om voor het jaar 2018 het onderhoud van het openbaar groen op de bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam over te dragen aan Stichting Parkmanagement Heusden.

Stukken

7.

Beleidsregels over parkeren in de parkeerschijfzone in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft beleidsregels over de parkeerschijfzone in het centrum van Vlijmen vastgesteld. Deze houden met name in dat er geen nieuwe ontheffingen meer worden verleend voor het parkeren binnen de parkeerschijfzone.

Stukken

8.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid P van der Steen (Heusden Transparant) over snelheid verkeer in de Torenstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid P. van der Steen (Heusden Transparant) over de snelheid van het verkeer in de Torenstraat in Drunen.

Stukken

9.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over snelheid verkeer in de Sint Catharinastraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid mevrouw H. van den Dungen (Heusden één) over de snelheid van het verkeer in de Sint Catharinastraat in Vlijmen.

Stukken

10.

Wijzigingen CAR-UWO

Behandelvoorstel

Het college heeft enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vastgesteld.

Stukken

11.

Voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen

Behandelvoorstel

Het college informeert de leden van de raad met een memo over de voortgang van de verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Stukken

Uitgelicht