Besluitenlijst 6 maart 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 maart 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 27 februari 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 27 februari 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidsmatige en financiële kaders van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2019-2022

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsmatige en financiële kaders 2019-2022 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA). Om uitvoering te kunnen geven aan het beleidsplan 2017-2019, met de daarin vastgelegde ambitie om optimale dienstverlening te garanderen, zal het SALHA de bijdrage per inwoner licht moeten verhogen met ten hoogste € 0,06. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 27 maart aanstaande.

Stukken

3.

Opstarten Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het oprichten van een Regionaal Bureau voor Toerisme in De Langstraat. Voor het opstarten is in 2018 budget beschikbaar en voor de jaren 2019 tot en met 2022 subsidie. Hierbij geldt wel de ontbindende voorwaarde dat alle overige betrokken gemeenten ook hetzelfde positieve besluit nemen.

Stukken

4.

Aanbesteding exploitatie Het Run 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de aanbestedingsdocumenten voor de onderhandse aanbesteding van de exploitatie van openluchtzwembad Het Run voor 2018 vastgesteld. De aanbestedingsprocedure gaat van start en het college informeert de raadsleden hierover met een memo.

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid F. v. d. Lee (Heusden Transparant) over VOP Kastanjelaan-west in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de voetgangersoversteekplaats aan de Kastanjelaan-west in Drunen.

Stukken

6.

Omgevingsvergunning voor de bouw van een geitenstal en overdekte mestopslag aan de Margrietweg 19 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een geitenstal en een overkapte mestopslag aan de Margrietweg 19 in Drunen.

Stukken

Uitgelicht